آموزشکده فنی حرفه ای دختران خوی

آشنای بیشتر دانشجویان

خوش آمدید

این آموزشکده درسال ۱۳۷۴ با پذیرش ۶۶ نفر داشجو در

 رشته حسابداری بازرگانی باگرایش حسابداری

 وکودکیاری با گرایش مربی کودک در دوره روزانه

  تاسیس شد.سالهای بعد در رشته معماری وطراحی

 دوخت وکامپیوتر مدیریت خانواده در دوره شبانه دانشجو

پذیرفت.

هم اکنون این آموزشکده بابیش از ۱۲۰۰داشجوبا۶رشته

 مختلف و۱۲۰ نفرکادر علمی وکارکنان اداری

آموزشی(موظف)و(غیرموظف)فعالیت می نماید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۶ آبان۱۳۹۱ساعت 8:14  توسط سهیلا  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱ آبان۱۳۹۱ساعت 8:48  توسط سهیلا  |